• เลขที่บ้านพารวย

    วิธีการคำนวณ เลขที่บ้าน AB/CD เอาทุกตัวบวกกันให้หมด ถ้าบวกแล้วได้เลข 2 หลัก ให้บวกเหลือเลขตัวเดียว ย […]