5 บุญใหญ่ควรทำรับปีใหม่ไทย

1. ทำบุญถวายสังฆทาน หรือใส่บาตรด้วยอาหาร

2. การดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาให้มีความสุข

3. การสร้างพระ หล่อพระ การถวายพระพุทธรูป

4. การถวายหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์ เป็นเจ้าภาพบวชพระบวชเณร

5. ส่งเคราะห์ช่วยเหลือคนป่วยคนพิการคนยากไร้อนาถา สัตว์ต่าง ๆ ที่ทุกข์ทรมาน