เผยแล้ว 6 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดี ล้างซวยด้วยตนเอง

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 นี้ นับว่าเป็นวันอำมฤคโชค ชัยโชค อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณฤกษ์ดี สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าตนเองนั้นทำอะไรก็ซวย ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ โดยวิธีแก้คือการล้างซวย ล้างอาถรรพ์ด้วยตนเอง เพื่อให้สิ่งที่ติดขัดจะหมดสิ้นไป สิ่งดี ๆ ทั้งหลายก็จะบังเกิด ถือว่าเป็นวัน ล้างอาถรรพ์ต่าง ๆ ได้หมดสิ้นดียิ่งแล

ฤกษ์ล้างอาถรรพ์ ล้างซวยด้วยตนเอง

  • วันที่ 6 สิงหาคม 2566
  • เวลา 18.09 น.-23.09 น.

วิธีล้างซวยด้วยตนเอง

ในวัน-เวลาดังกล่าวให้นำน้ำใส่ขัน หรือภาชนะ ตั้งเทียนในขัน (ใช้เทียนสีไหนก็ได้ ภาชนะจะเป็นขันเป็นถ้วยชามได้ทั้งหมด) โดยตั้งให้ให้เหมือนดังรูป หากมีเหรียญพระ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หรือเหรียญเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ได้รับการปลุกเสกแล้ว ใส่ลงไปด้วยจะดีมาก แต่ถ้าไม่มีไม่ได้ใส่ก็ไม่เป็นไร (คำนึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่ของการจุดเทียนทำพิธี)

เมื่อตั้งเทียนในน้ำแล้วให้จุดเทียน และยกขึ้นเหนือหัว กล่าวคาถาดังต่อไปนี้

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อาระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

กล่าวต่อว่า

โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ

ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก

ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา

อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว

วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา

ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ลงมาปลุกเสกน้ำเทพมนต์ขันนี้ และจงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน) และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาลตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพรอำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ

เมื่ออธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาแล้ว ดับเทียนโดยการนำเทียนจุ่มลงในน้ำในภาชนะ แล้วนำไปอาบในห้องน้ำ

เวลาอาบให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก (นัยยะคือให้สิ่งไม่ดีตกไปกับตะวัน)