เปิดดวงเศรษฐี! 5 คาถายกดวงแก้ดวงตก พร้อมทริคการสวดมนตร์ให้ได้ผลไว

ใครอยากเป็นเศรษฐี ฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ วันนี้มาเอาใจใครที่อยากเปิดดวงทรัพย์ ดวงเศรษฐี ยกดวงชะตา แก้ดวงตก กับ 5 คาถายกดวงแก้ดวงตก พร้อมทริคการสวดให้เห็นผลไว โดยแนะนำให้สวดตามกำลังวัน คือ

  • วันจันทร์ สวด 15 จบ
  • วันอังคาร สวด 8 จบ
  • วันพุธกลางวัน กำลังวัน 17
  • วันพุธกลางคืน กำลังวัน 12
  • วันพฤหัสบดี สวด 19 จบ
  • วันศุกร์ สวด 21 จบ
  • วันเสาร์ สวด 10 จบ
  • วันอาทิตย์สวด 6 จบ

** หรือใครที่สะดวกสวดรอบด้าน ก็สามารถสวด 108 จบได้เลย

1. คาถาบูชาดวงชะตา

..ตั้งนะโม 3 จบ..

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ

ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง

วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง

โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง

สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ

สัพพะ โรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ

สัพพะทา สัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา

เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ

ให้สวดเพื่อเสริมดวงชะตาทุกวัน และหมั่นเติมบุญทุก 3 เดือน จะทำให้ชีวิตราบรื่น ไร้อุปสรรค และช่วยเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้น

2. คาถามหาจักรพรรดิ

ตั้งนะโม จบ

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

คาถามหาจักรพรรดินี้ เป็นคาถาที่รวมพุทธคุณครอบจักรวาลที่มีพลานุภาพมาก ช่วยปรับในเรื่องต่างๆ จากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดี หรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

3. คาถาเงินล้าน

ตั้งนะโม 3 จบ

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

วิโร วิโร มามา วาละกังสังวา ตังวา

เป็นคาถาที่เชื่อว่าผู้ที่หมั่นสวดทุกวันก่อนทำบุญ ทำทาน หรือก่อนเข้านอน จะทำให้มีเงินไม่ขาด มีลาภ และปราศจากความลำบากยากจน

4. คาถาหัวใจร้อยแปด

ตั้งนะโม จบ

นะอะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ

นะมะอะอุ พุทธะสังมิ จิเจรุนิ จิปิเสคิ อิกะวิติ อุอากะสะ

นะชาลีติ ทุสะนิมะ ทุสะมะนิ ประสิทธิ สวาหะ

เป็นคาถาที่เชื่อว่าสวดแล้วเป็นอานิสงส์เรียกโชคลาภ และชีวิตจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไร้อุปสรรคกรีดขวาง

5. คาถาร่ำรวย

ตั้งนะโม จบ

ธะนัง โภคัง ทุสะมะนิ

นะนัง โภคัง ทุสะมะนิ

อุมิอะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง

อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ

โดยให้สวดภาวนากับน้ำสะอาด และนำมาประพรมให้ทั่วบ้านหรือร้านค้า หรือสวดก่อนนอนเพื่อเสริมโชคลาภ ให้ค้าขายดีและร่ำรวยเร็วยิ่งขึ้น