วิธีทำบุญลดเคราะห์กรรม

บางครั้งที่มีความคิดว่าชีวิตขัดข้อง เกิดความยุ่งยาก มีปัญหาเข้ามาทำให้พวกเรารู้สึกอิดโรย หดหู่ ทำอะไรก็เผชิญผลงอกงาม การทำบุญลดโชคชะตาก็เป็นความเชื่ออีกแนวทางหนึ่ง เชื่อที่ว่าจะช่วยแก้ดวงได้ โดย อำเภอดารีย์ ชี้แนะแนวทางการทำบุญลดโชคชะตา กลับชีวิตที่เป็นหนี้ เป็นมีเงินเพิ่มพูน ด้วย 5 แนวทาง ดังต่อไปนี้
  1. ทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา
  2. ทำบุญเกี่ยวกับมูลนิธิสัตว์ หรือให้อาหารสัตว์เร่ร่อน
  3. ทำบุญแก่คนยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส
  4. ทำบุญสร้างสาธารณะประโยชน์
  5. ทำบุญบริจาคทานกับมูลนิธิสถานสงเคราะห์และวัดวาอารามต่าง ๆ
  6. ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทาน