ฤกษ์ดี! 21 เดือนมิถุนายน 2566 จุดธูปขออโหสิกรรม เปิดดวงรับโชค

21 เดือนมิถุนายน 2566 ตรงกับวันครีษมายัน ซึ่งเป็นวันที่มีปรากฎการณ์ตอนกลางวันยาวมากยิ่งกว่าช่วงกลางคืน ถือได้ว่าวันที่มีช่องประตูมิติระหว่างโลกเชื่อมต่อถึงกัน สำหรับคนไหนกันที่ทำอะไรก็โชคร้าย ก็ขัดข้องไปหมด บางครั้งก็อาจจะเป็นเนื่องจากว่า บุญมี แม้กระนั้นบาปบังกล่าวอีกนัยหนึ่ง โชคนั้นจะเข้ามาหาจริงตามตำรา แม้กระนั้นบาปในตอนนี้ หรือเจ้ากรรมนายเวรที่ก่อขึ้นไว้แบบไม่รู้ตัวนั้น มาบบังไม่ให้ได้โชค จะทำอะไรก็ดวงไม่ดี ทำอะไรก็มีแต่ว่าขัดข้อง ระบบการคลังก็อัตคัด ค้าขายไม่คล่องมือ ปรับปรุงอย่างไรก็ไม่หาย

คุณครูสุทธิธรรม มานะ ผู้ชำนาญวิชาโหราศาสตร์ไทย รวมทั้งโหราศาสตร์สากล รวมทั้งผู้ครอบครองเพจ ดูดวงชะตาโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณเอาฤกษ์ดีไว้ สำหรับเพื่อการจุดธปขออโหสิกรรม ถอนคำบนบาน คำมั่นสัญญา คำสัญญษคำสาป ปรับแก้ดวงด้วยตัวเอง เปิดรับดวงรับโชค ในวันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2566 ตั้งแต่ตะวันขึ้น ถึงตะวันตกดิน

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

ฤกษ์จุดธูปขอขมากรรม

  • วันที่ 21 มิถุนายน 2566
  • เวลา 05.52 น. – 18.48 น.

การทำพิธี

  • จุดธูปกลางแจ้ง 17 ดอก หากไม่สะดวกก็สามารถทำในร่มได้ ทำที่บ้าน นอกบ้าน คอนโดได้ เช่นกัน (คำนึงถึงความปลอดภัยของสถานที่ทำพิธีในการจุดธูป-ปักธูป)
  • ตั้งจิตให้นิ่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
  • ท่องนะโมฯ 3จบ **ตั้งจิตอธิฐาน** (อ่านในใจยังไม่กล่าว)

อันเชิญครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้

พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และเจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กันมาในอดีตให้มารับรู้ รับฟัง การขอขมากรรม และขอถอนคำสาบแช่งที่มีต่อกัน ในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้

  • เปล่งวาจาว่า ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ของท่านปัจจุบัน)

ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาบใด ๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป