ฤกษ์ดี ขอพรต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ

วันที่ 29 มกราคม 2566 อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณมงคลฤกษ์เอาไว้ โดยเป็นฤกษ์ดี ฤกษ์ภาณยักษ์ สำหรับการจุดธูป 9 ดอก ต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ ขอเงินทอง ขอโชคลาภ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

ฤกษ์จุดธูป 9 ดอก ต่อองค์ท้าวเวสสุวรรณ

  • วันที่ : 29 มกราคม 2566
  • เวลา : 23.39 น.

การทำพิธี

เวลา 23.39 น. ให้จุดธูป 9 ดอก หันหน้าเข้าหารูปเหมือน, รูปปั้น, รูป, เหรียญ, องค์ห้อยคอองค์ท้าวเวสสุวรรณ หากไม่มีให้เปิดโทรศัพท์ค้นหาเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณ ก็ได้เช่นกัน แล้วหันหน้าต่อองค์ท่านจะเป็นทิศใดก็ได้ ในร่มหรือกลางแจ้งก็ได้เช่นกัน (อย่าลืมคำนึงถึงพื้นที่ความปลอดภัยต่อการจุดธูป)

กล่าวคาถาอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ (ไม่ต้องขึ้นนะโมฯ)

โย อุภันเต วิทิตวานะ มัชเฌ มันตา นะลิมปะติ ตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะ นิมัจจะคา

กล่าว บูชาท้าวเวสสุวรรณ (ไม่ต้องขึ้นนะโมฯ)

เวสสะ วัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก

ตังปูชนาวะ เสเนวะ โสมัง รักขะตุ สัพพะทา

อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว

วัฑฒะตังโข มะมัง ลาโภ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

กล่าวบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฎโฐ กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง

จัตตาโร เตมหาราชา สะมันตา จะตุโรทิสา

ทัพทัฬหะมานะ อัฎฐังสุ สะทาโสตถิง กะโรนตุโน

ขอองค์ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน) และครอบครัว ขอท้าวจตุโลกบาล ตลอดจนถึงองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จงประทานพร อำนาจบารมี อำนาจเมตตา อำนาจเสน่หา อำนาจยศฐาบรรดาศักดิ์ โภคทรัพย์มหาสมบัติทั้งปวง โชคเงินสด ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ บัดนี้ ยามนี้ เวลานี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไปเทอญ