มาดูวิธีแก้ชง 2566 สำหรับ 4 นักษัตร

สำหรับใครที่เกิดตรงกับ 4 ปีนักษัตรที่ชงตรงและชงร่วม “ระกา-มะเมีย-ชวด-เถาะ” อยากหาวิธีแก้ชง เช็กขั้นตอนวิธีการทำที่ถูกต้อง ที่นี่!

ปี 2566 ตรงกับปีนักษัตรเถาะ หรือ ปีกระต่าย ซึ่งมีปีชงตามความเชื่อของโหราศาสตร์จีน ได้แก่ ปีชงโดยตรง คือ ปีนักษัตร ระกา และปีชงร่วม คือ ปีมะเมีย ปีชวด และปีเถาะ

มีความเชื่อกันว่า หากปีนั้นเป็นปีชงของปีนักษัตรไหน ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเกิดอุปสรรค ทำอะไรก็จะเกิดปัญหาติดขัด ไม่ราบรื่น แต่จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด หรือเกี่ยวกับเรื่องใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปีนักษัตรเช่นกัน

โดยในปีนี้ ปีระกานั้นจะชงเต็มๆ 100% คือ จะต้องระวัดระวังมากที่สุด เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ ส่วนผู้ที่เกิดปีเถาะนั้น ต้องระมัดการเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ มีอุปสรรคต่างๆ ปีมะเมีย อาจได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพ และปีชวด อาจได้รับผลกระทบเรื่องเคราะห์กรรม

ดังนั้นจึงมีการ “แก้ชง” เพื่อปัดเป่าเคราะห์กรรม เสริมดวง ให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

วิธีแก้ชงที่วัดเล่งเน่ยยี่ 1

โดยในปีนี้ ปีระกานั้นจะชงเต็มๆ 100% คือ จะต้องระวัดระวังมากที่สุด เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ ส่วนผู้ที่เกิดปีเถาะนั้น ต้องระมัดการเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ มีอุปสรรคต่างๆ ปีมะเมีย อาจได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพ และปีชวด อาจได้รับผลกระทบเรื่องเคราะห์กรรม

ดังนั้นจึงมีการ “แก้ชง” เพื่อปัดเป่าเคราะห์กรรม เสริมดวง ให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

โดยในปีนี้ ปีระกานั้นจะชงเต็มๆ 100% คือ จะต้องระวัดระวังมากที่สุด เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ ส่วนผู้ที่เกิดปีเถาะนั้น ต้องระมัดการเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ มีอุปสรรคต่างๆ ปีมะเมีย อาจได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพ และปีชวด อาจได้รับผลกระทบเรื่องเคราะห์กรรม

ดังนั้นจึงมีการ “แก้ชง” เพื่อปัดเป่าเคราะห์กรรม เสริมดวง ให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

วิธีแก้ชงที่วัดเล่งเน่ยยี่ 1

เมื่อพูดถึงพิธีการ “แก้ชง” จุดที่คนมักจะนึกถึงเป็นอันดับแรก ๆ ก็คือ วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 1 โดยมีขั้นตอนในการแก้ชง ดังนี้

– ทำบุญชุดสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงด้านหน้าอาคารทำบุญ ชุดละ 100 บาทจะได้รับชุดไหว้และใบดวง อย่างละใบ
-เข้าไปในอาคารทำบุญ จะมีโต๊ะและปากกาให้บริการ เขียนอายุ วัน เดือน ปี เกิด เวลาตกฝาก และปีนักษัตรลงในใบดวง(ใบสีแดง) ถ้าไม่รู้ช่องไหนให้เติมคำว่า “ดี” ลงไปแทน
-เอาธูปบริเวณหน้าอาคาร 3 ดอก (ถ้ามาแก้ชงแทนไม่ต้องเอา) แล้วนำธูปไปจุดบริเวณจุดธูป
-นำชุดไหว้เจ้าไปไหว้ เทพเจ้าไท้ส่วย หรือ เทพเจ้าแห่งดวงชะตา (กระถางธูปจุดที่ 6) อฐิษฐานขอบารมีคุ้มครอง
-นำชุดไหว้เจ้าปัดตัว 13 ครั้ง (ถ้าไปแก้ชงแทนไม่ต้องปัดตัว) จากนั้นฝากใบดวงไว้ที่จุดฝาก

ตามโหราศาสตร์จีน เชื่อกันว่าเทพเจ้าไท้ส่วย เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีนักษัตร หมายความว่าท่านจะบันดาลความสุขความทุกข์ให้เกิดแก่ใครนั้น ขึ้นอยู่กับเมตตาของท่าน ดังนั้นการที่ได้ไปเคารพบูชาจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา และขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ย่างไรก็ตามแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะนับถือพุทธเถรวาท หรือไม่ได้มีเชื้อสายจีน แต่หลายคนก็รับเอาคติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการแก้ชงไปปฏิบัติ แม้ไม่ได้นับถือลัทธิเต๋า แต่ทำเพื่อความสบายใจเป็นหลัก ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดกติกาอะไร เพราะตามจุดมุ่งหมายสำคัญของเรื่องปีชงนั้น คงอยู่ที่หลักการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตามศาสนาพุทธเป็นหลัก

 

นอกจากวัดเล่งเน่ยยี่ ยังมีอีก 14 สถานที่แก้ชง

ดังนั้นหากใครไม่สะดวกที่จะไปแก้ชงกับเทพเจ้าไท้ส่วย ที่วัดเล่งเน่ยยี่ 1 ก็ยังมีวัดและศาลเจ้า ที่สามารถไปแก้ชงหรือเสริมดวงได้อีก เช่น

 • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เสริมสิริมงคล คุ้มครองดวงชะตา
 • วัดทิพยวารีวิหาร หรือวัดกัมโล่วยี่ ขอพรและทำบุญแก้ชง
 • ศาลเจ้าพ่อเสือ โดดเด่นเรื่องการเงินและโชคลาภ
 • วัดโพธิ์แมนคุณาราม (วัดโพวมิ้งปออึงยี่) ทำบุญสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา
 • วัดไตรมิตรวิทยารามวิหาร เสริมดวงชะตาและปกปักรักษาให้เจอแต่สิ่งดีงาม รวมถึงขอพรความรักได้
 • ศาลเจ้าพ่อกวนอู ส่งเสริมการค้าขาย โดยเฉพาะการขายที่ดิน
 • ศาลเจ้าไต้ฮงกง ขอพรเรื่องสุขภาพ โชคลาภ และความสำเร็จต่างๆ
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม เสริมสิริมงคลและเสริมสร้างดวงชะตา
 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี ขอพรเสริมความเป็นสิริมงคล
 • วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ จังหวัดชลบุรี
 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอพรเรื่องหน้าที่การงาน ค้าขาย สุขภาพ ปัดเป่าความชั่วร้าย
 • วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮัวยี่) จังหวัดจันทบุรี สถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความผ่อนคลายทางจิตใจ
 • วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร เสริมดวงชะตาและสะเดาะเคราะห์
 • วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสริมสร้างพลังให้ก้าวข้ามอุปสรรคเรื่องหน้าที่การงาน

วิธีเสริมดวงแก้ชงสำหรับทุกนักษัตร

ส่วนใครที่ไม่สามารถไปแก้ชงดังกล่าวได้ ก็สามารถเสริมดวงแก้ชงได้ ซึ่งสามารถทำได้ทุกปีนักษัตร ดังนี้

 • ไหว้เทพเจ้าไท้ส่วย ให้ช่วยคุ้มครองดวงชะตา บรรเทาเคราะห์กรรม
 • ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ เช่น โค กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลา
 • ทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วย บริจาคโลหิต ทำบุญโลงศพ ถวายผ้าไตร ถวายสังฆทาน ถวายหลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียง เป็นต้น
 • ไหว้พระ 9 วัด สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสติ
 • คิดดี ทำดี

อย่างไรก็ตามมีคำแนะนำจากนักโหราศาสตร์บางท่าน ถึงวิธีแก้ชงของแต่ละปีนักษัตร ดังนี้

ปีระกา : ถือศีล กินมังสวิรัติ ปฏิบัติกรรมฐาน

ปีเถาะ : ไถ่ชีวิตโคกระบือ  ปล่อยปลา

ปีมะเมีย : บริจาคน้ำดื่ม ทำบุญเกี่ยวกับน้ำ

ปีชวด : เติมน้ำมันตะเกียง ถวายเทียน