ผลไม้ไหว้เจ้า ที่มีความหมายดี

ในทุกพิธีกรรมของการเซ่นไหว้เทพเจ้า ทุกสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับการเซ่นไหว้เทพเจ้าล้วนมีความหมายและความหมายที่ซ่อนอยู่ แม้แต่ผลไม้ทุกชนิดก็คัดสรรอย่างดี และการเลือกผลไม้ที่สื่อความหมายยังส่งเสริมความเป็นสิริมงคลตามความเชื่ออีกด้วย ยกตัวอย่างผลไม้ 3 ชนิด คือ กล้วย สับปะรด และส้ม เทพเจ้าของจีนได้เขียนความหมายของการตรัสรู้ไว้หลากหลายตามความเชื่อของชาวฝูเจี้ยน ซ่อนอยู่ในผลไม้ 3 ชนิดนี้ แล้วขอพรจากเทพเจ้า

กล้วย 蕉 (เจ๊ว)

จะพ้องเสียงกับอักษรที่ออกเสียงเดียวกันว่า ‘เจ๊ว’ ที่แปลว่า กวักเข้ามา ซึ่งมาตามสำนวนที่ว่า ‘เจ๊วจ่ายจิ้นโป้’ แปลว่า กวักโชคลาภโกยทรัพย์

สับปะรด 王梨 (อ่องหล่าย)

สื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองมาเยือน ซึ่ง ‘อ่อง’ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ‘หล่าย’ หมายถึง เข้ามา

ส้ม 柑 (ก๊าม)

ไปพ้องเสียงกับคำว่า ‘ก๊ามเสี่ย’ ซึ่งแปลว่า ‘ขอบคุณ’ ส้ม จึงเป็นผลไม้ที่นำมาขอบคุณเทพเจ้าที่คอยคุ้มครอง ส้มอีกสายพันธุ์หนึ่งคือ ส้มจี๊ด ที่อ่านออกเสียงว่า เกียดต้า ซึ่งคำว่า เกียด นั่นพ้องเสียงกับอักษร ‘吉’ ที่แปลว่า มงคล จึงสื่อความหมายของส้มว่า เป็นสิ่งมงคลด้วยเช่นกัน

เมื่อนำผลไม้ 3 อย่างนี้มาวางเรียงกัน จะได้ความหมายว่า “เชิญความเจริญรุ่งเรืองเข้ามา เพื่อเป็นสิริมงคล”