นักษัตรปีใด จะได้รับสิ่งดีๆ สิ่งใหม่ๆ ใน ปี 2566

ปีนักษัตรใดจะได้รับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆ

ชวด วอก

เหนื่อย เริ่มต้นไม่ดี

จบดี โชคดี

ให้ไหว้บูชา พญาครุฑ

ฉลู ระกา

มีคนเมตตาเอ็นดู

ให้บูชา เจ้าแม่กวนอิม

กุน เถาะ

ลูกหลาน ลูกน้อง

บริวารพร้อมมูล

ให้บูชาขอพระสิวลี

พระอุปคุต