คาถายกดวงชะตาเสริมชีวิต

ชื่อว่าการสวดคาถายกดวงชะตา จะฃ่วยทำให้ดวงชะตานั้นดีขึ้น โดยเฉพาะหากทำควบคู่ไปกับการทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา ใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้จักพึ่งตนเอง และไม่ประมาท ดวงชะตาก็จะดีตามไปด้วย วันนี้ อาจารย์บาส 7th Sense ได้แนะนำ 3 คาถาสวดยกดวงชะตาเสริมชีวิต พร้อมวิธีสวด จะมีคาถาใดบ้างไปดูกัน

บทพุทธคุณ (อิติปีโสฯ)

สวดเกินอายุหนึ่งจบเช่น อายุ 20 ให้สวด 21 จบ เป็นการต่อชะตาชีวิตที่ตกให้ดีขึ้น

คาถาชินบัญชร

สวด 10 จบ อธิษฐานสิ่งใด ย่อมสมปรารถนา

คาถาจักรพรรดิ (หลวงปู่ดู่)

สวดวันละ 21 จบ ชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น