คาถาป้องกันภัย สั้น ๆ แคล้วคลาด ปลอดภัย

คาถาป้องกันภัย สั้น ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ หรือช่วยสร้างกำลังใจ และเสริมสร้างพลังใจให้กับบุคคลนั้น ๆ เชื่อว่าช่วยปกป้องจากภัยอันตรายต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ หรือภัยธรรมชาติ (คาถาป้องกันภัยเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)

สวดเป็นประจำ เชื่อว่าจะช่วยป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ เดินทางแคล้วคลาดปลอภัย

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ

คาถาหลวงพ่อปาน

สวดก่อนออกจากบ้าน ก่อนออกเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย

พุทโธ พุทธัง นะกันตัง อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ

คาถาเดินทางปลอดภัยหลวงพ่อโสธร

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ